office@brc-bg.com +359 88 807 3552 +359 2 920 20 27

Контакт

Българска Железопътна Компания ЕАД

Търговски регистър ЕИК: 131327920
ДДС номер: BG131327920
UIC код: BRC 3098

България,
София ПК 1527,
Ул. Чамкория 9, ет. 2/3

Тел: 00359 88 807 35 52 
Тел: 00359 2 920 20 27
И-мейл: office@brc-bg.com


google map websites