office@brc-bg.com +359 88 807 3552 +359 2 920 20 27

Политика за онлайн конфиденциалност

Общи условия
Защитата на вашето лично пространство при използване на интернет страницата www.brc-bg.com е особено важна за нас.
Отговорник за обработване на данните при работа с тази страница е БЖК ЕАД. При използване и обработване на личните данни, БЖК ЕАД спазва стриктно актуалните законови разпоредби, свързани със защита на данните. Правото за ползване на личните и анонимните данни се полага на БЖК ЕАД, в границите, предвидени в закона, като спазва правата на лицата.

Като част от обществената си отговорност, БЖК ЕАД се ангажира да спазва всички законови норми и регламенти, свързани със защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679, като полага необходимата грижа да защити конфиденциалния характер на вашите лични данни.

Тъй като бихме искали да осигурим най-добра защита на вашите лични данни, актуализирахме нашата политика за конфиденциалност, съгласно ново въведените изисквания. Тук можете да намерите и важни информации относно вашите права, включително правото на достъп, правото да поискате коригиране или изтриване на данните, да поискате ограничаване на обработването, да оттеглите съгласието си, да възразите на преноса на данни и да подавате жалба към Комисията за защита на личните данни. Полагаме усилия да запазим конфиденциалността на вашите лични данни, като спазваме всички действащи норми и регламенти във връзка със защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679. Регламент (ЕС) 2016/679 влезна в сила на 25 май 2018 г. В нашата Политика за поверителност ще намерите подробна информация във връзка с начина на обработване на личните данни, които събираме от вас чрез интернет страницата.

Политика за поверителност
С достъпа до Уебсайта Вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързан с политиката за поверителност за защита на личните данни. Ако не сте съгласни с условията, съдържащи се в тази декларация за поверителност, трябва незабавно да прекратите използването на Уебсайта и/или услугите.

Достъп до лични данни
Ние не продаваме, заменяме, и не прехвърляте по друг начин Вашата лична информация на трети лица. Това не важи за доверени трети страни, които ни помогнат в администрирането на нашия уебсайт, развиването на нашия бизнес, или предоставяне на услуги, докато тези страни са се ангажирали да пазят конфиденциална тази информация с всички възможни средства.

Уебсайтът се задължава да не разкрива лични данни и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:
1. това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Уебсайта;
2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
3. в други посочени от закона случаи.

Нелична информация за посетителите (информация, чрез която не може да се идентифицира конкретно физическо лице) може да бъде предоставяна на други страни с цел маркетингови и рекламни цели, или за други цели.

Сайтът може да съдържа връзки, реклами или рекламни банери, които ще Ви доведат до други сайтове, принадлежащи на трети лица. Всякакъв вид информация, включително лична информация, попълвана в такива страници, не е под юрисдикцията на БЖК ЕАД и не може да бъде държана отговорна за всяко използване на тези сайтове. Ако имате притеснения за това как други уеб сайтове събират и използват Вашата лична информация, четете политиката за поверителност на съответните сайтове. БЖК ЕАД не е отговорна за практиките за конфиденциалност или за съдържанието на тези сайтове. Въпреки това, ние се стремим да защитим целостта на нашия сайт и откликваме на всяка обратна информация за тези сайтове.
БЖК ЕАД е срещу изпращането на нежелани търговски електронни съобщения или всякакъв вид спам. Затова, ако забележите или имате основание да вярвате, че сте получили нежелана поща от нас, моля да ни уведомите, като ни изпратите електронно писмо до support@shopmania.bg, и така да можем да разследваме причината.

Контакти за въпроси
В случай, че имате въпроси относно начина по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси, моля свържете се с нас на адрес: мейл office@brc-bg.com