office@brc-bg.com +359 88 807 3552 +359 2 920 20 27

Кариера

Служителите в Българска Железопътна Компания ЕАД притежават необходимото образование и професионална квалификация за заеманите длъжности, в съответствие с законовите изисквания в сферата на железопътния транспорт. Дружеството подкрепя професионалното развитие на своите служители и насърчава придобиването на допълнителна правоспособност. От създаването си до днес Българска Железопътна Компания ЕАД се утвърди като коректен и предпочитан работодател в железопътния сектор.

Искате да станете част от екипа на Българска Железопътна Компания ЕАД?

Моля кандидатствайте, като изпратите автобиография на адрес office@brc-bg.com или изпратете вашите данни през портала за контакти с дружеството.